TUYỂN SINH

TUYỂN SINH KHÓA PHONICS 3 THÁNG

 • Tên lớp: Phonics 44
 • Lịch học: Thứ 3 và thứ 6.
 • Thời gian: 19:40-21:10
 • Giáo viên: Teacher Valentina.
 • Học phí: 5.500.000đ/3 tháng
 • Học liệu: 300.000đ
 • Thời gian tuyển sinh: Từ 7/10 đến 7/11

TUYỂN SINH KHÓA HỌC TIỀN PHONICS

 • Tên lớp: Wordplay Little Phonics 7
 • Lịch học: Thứ 2 và thứ 5
 • Thời gian: 19:40-21:10
 • Giáo viên: Teacher Alex
 • Học phí: 5.500.000đ/3 tháng
 • Thời gian tuyển sinh: Từ 7/10-7/11
viVI
viVI en_USEN