KÊNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Kênh thông tin đăng ký giúp phụ huynh nắm bắt được thông tin về cách thức đăng ký cho các lớp học đang tuyển sinh tại Wordplay. Phụ huynh có thể theo dõi được toàn bộ về các thông tin bao gồm: CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ, CHÍNH SÁCH CỦA WORDPLAY, THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG  và CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ.

Mỗi cơ sở của Wordplay đều duy trì cách thức đăng ký chung. Phụ huynh vui lòng truy cập kênh đăng ký của từng cơ sở để có thể đăng ký học cho con 1 cách thuận tiện nhất.

Cùng theo dõi kênh thông tin đăng ký của Wordplay Hà Nội và Wordplay Đà Nẵng nhé!

WORDPLAY HÀ NỘI

Kênh thông tin đăng ký của Wordplay Hà Nội

WORDPLAY ĐÀ NẴNG

Kênh thông tin đăng ký Wordplay Đà Nẵng
viVI