KHÓA HỌC NGỮ PHÁP

Khóa học giúp bổ trợ các mảng kiến thức ngữ pháp cho đối tượng học sinh sinh năm 2012 trở lên. Ở độ tuổi này, các con đã được học về những kỹ năng nền căn bản của tiếng Anh: Phát âm, Đọc, Viết vững trước khi tham gia khóa học ngữ pháp. Khóa học là sự bổ trợ ngữ pháp trên nền tảng các kỹ năng nền tảng các con đã học được từ các chương trình học thuật tại Wordplay, đáp ứng được mong muốn cho con hiểu thêm về ngữ pháp Tiếng Anh, phục vụ vào việc ôn tập luyện thi vào các trường theo nhu cầu của gia đình. Khóa học Ngữ pháp do giáo viên trường Nguyễn Tất Thành tham gia giảng dạy, đã đào tạo cho hơn 50 học sinh thi tuyển vào các trường chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội như Trường Nguyễn Tất Thành, Trường chuyên Amsterdam và  nhiều trường khác. Giáo trình được lựa chọn để giảng dạy là sách New Round-up. 

Nội dung khóa học

 • Học về tất cả các thì, các thể của động từ
 • Cấu trúc câu, Câu bị động, câu gián tiếp.
 • Học về câu so sánh, câu ước muốn, câu điều kiện, câu mệnh lệnh.
 • Học về động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ.
 • Mệnh đề câu, mệnh đề quan hệ.

Học liệu của khóa học

 • Sách: New Round-Up
 • Level starter: Lớp 1,2 (tương ứng trình độ Starter)
 • Level 2,3:  Lớp 3, 4 (tương ứng trình độ mover)
 • Level 4: Lớp 5 (tương ứng trình độ Flyer)
 • Level 5: Lớp 6 (tương ứng trình độ Ket)
 • Level 6: lớp 6-7 ( tương ứng trình độ Ket-pet )

Lộ trình của khóa học

 • Thời lượng học: 90 phút/buổi
 • Số buổi học trên tuần: 01 buổi/tuần
 • Học phí: 250.000đ/buổi
 • Giáo viên: Trường Nguyễn Tất Thành
 • Học sinh: Sinh năm 2013 trở lên

Khóa Round-up 2

 • Thời gian: 19:40 – 21:10 Thứ 3
 • Số buổi học: 32 buổi (8 tháng)
 • Học phí: 3.000.000đ/12 buổi
 • Học liệu: 300.000đ cả khóa

Đối tượng học cho học sinh sinh năm 2012

Khóa Round-up 3

 • Thời gian: 18:00-19:30 thứ 4
 • Số buổi học: 44 buổi (11 tháng)
 • Thời lượng: 90 phút/buổi
 • Số buổi học: 32 buổi (8 tháng)

Đối tượng học cho học sinh sinh năm 2011

Khóa Round-up 4

 • Thời gian: 19:40-21:10 thứ 4
 • Số buổi học: 48 buổi (12 tháng)
 • Học phí: 3.000.000đ/12 buổi
 • Học liệu: 300.000đ cả khóa

Đối tượng học cho học sinh sinh năm 2010

Khóa Luyện thi

 • Thời gian: 18:00-19:30 thứ 3
 • Số buổi học: 30 buổi
 • Học phí: 3.000.000đ/12 buổi
 • Học liệu: 300.000đ cả khóa

Đối tượng học cho học sinh sinh năm 2005-2006

en_USEN