ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN SỰ TẠI WORDPLAY HÀ NỘI

Co-Founders - Ban Điều Hành

Teachers - Giáo Viên

Extra-Curricular Program Leaders

Office - Khối Văn Phòng

en_USEN