Discover Wordplay

Welcome to Wordplay

Bắt đầu từ năm 2017, Wordplay mang đến cho hàng trăm học sinh tại Hà Nội chương trình học tiếng Anh theo lộ trình phù hợp với từng lứa tuổi từ luyện Phát âm tiếng Anh (Phonic), Đọc (Reading), Viết (Writing), Nói (Speaking) cho đến S.T.E.M (Khoa học). Điểm nổi bật nhất của Wordplay chính là đào tạo ngữ âm theo chương trình chuẩn của Jolly Phonics chính thống duy nhất tại Việt Nam. Đồng thời Wordplay đã phát triển một chương trình STEM đặc biệt kết hợp của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Cùng khám phá Wordplay nhé!
Previous
Next

Making English Prose
Since 2017

Wordplay English Language Center is an American owned and operated language center that first opened its doors in April 2017 with just 50 students. After 4 years, Wordplay now has 450+ students studying Phonics, Reading, Writing, Speaking, S.T.E.M., TOEFL Primary, and more. Wordplay's curriculum is based on educational standards from the USA. Keith Tacey, the American co-founder of Wordplay English Language Center, is a licensed teacher, and is also Vietnam’s first and currently only official Jolly Phonics trainer.

Wordplay English Language Center exists to equip people with the literacy and communication skills they need to become fully-independent and in complete control of their academic and professional futures.

Students
Staff
Family

Have a question about Wordplay?
Fill out the form to send us a message today.