Gia đình của chúng tôi

Huong Quan

Đồng sáng lập
Giám đốc
Đại học California
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
Hà Nội, Việt nam & Seattle, USA

Keith Tacey

Đồng sáng lập
Giám đốc học thuật
Đại học sư phạm USA
Chứng chỉ giảng dạy và đào tạo Jolly Phonics
Michigan, USA

Alex Clark

Teacher
Đại học Lancaster, UK
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
Lancaster, UK

Brendan Becker

Teacher
Đại học Eastern Michigan, USA
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
Mineapolis, USA

Katie Hunt

Teacher
Đại học Galway
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ giảng dạy và đào tạo Jolly Phonics
Galway, Ireland

Zoe Humeau

Teacher
Đại học McGill, USA
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
Marrylan, USA

Cristina Santora

Teacher
Đại học Quinnipac, USA
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
Missouri, USA

Valentina

Teacher
Đại học Exter, UK
Chứng chỉ sư phạm TEFL
Chứng chỉ đào tạo Jolly Phonics
London, ỤK

Hồng Anh

Trợ lý hành chính
Đại học kinh tế quốc dân

Thùy Dương

Hành chính nhân sự
Đại học Hà Nội

Đào Hường

Trợ lý hành chính
Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Vân Anh

Chuyên viên Phonics & Reading
Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội

Duy Quang

Chuyên viên bộ môn Speaking, STEM & TOEFL
Đại học Ngoại Thương

Nguyễn Nga

Chuyên viên bộ môn Writing
Đại học Hà Nội

Diệu Thúy

Trợ giảng

Khánh Hòa

Trợ giảng

Cẩm Tú

Trợ giảng

Thế Dũng

Chuyên viên kỹ thuật
Đai học Bách Khoa Hà Nội

Gia đình của chúng tôi qua các năm

Kyla Vonesh

Giáo viên
Colorado, USA

Natalie Bigelow

Giáo viên
Michigan, USA

Ben Baron

Giáo viên
New York, USA

Quang Anh

Trưởng nhóm trợ giảng
Học viện Tài Chính

Genevie Ramirez

Giáo viên
California, USA

Corbett Villarrial

Giáo viên
California; USA
viVI
viVI en_USEN