CHỦ ĐỀ FAIRNESS

Để trở thành một người có trái tim nồng ấm, thì bên cạnh biết tôn trọng (Respect), và có lòng tốt (Kindness), các bạn nhỏ cũng cần hiểu được thế nào là công bằng (Fairness) và cách để xây dựng một môi trường công bằng. Các con cần hiểu được rằng: Đối xử công bằng với người khác cũng chính là đối xử công bằng với chính bản thân mình. Chương trình Giáo dục nhân cách của Wordplay tiếp diễn với bài học về sự Công bằng – Fairness.

Trải qua các buổi học thú vị cùng giáo viên, các con đã nhận thức được thế nào là Công bằng và tầm quan trọng của công bằng trong đối xử với mọi người. Hãy tưởng tượng, việc đối xử công bằng với người khác cũng giống như khi chúng ta đang chơi bóng bàn vậy. Chúng ta trao đi bao nhiêu thì sẽ nhận về được bấy nhiêu. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống mà Wordplay mong muốn các con hiểu được.  Hai từ khóa các con được học trong suốt các buổi học về Fairness – sự công bằng là “Taking turn” (đợi tới lượt)  “Following the rule” (tuân theo luật lệ). Các con hiểu được rằng, tranh giành và không tuân theo luật lệ thì sẽ dẫn tới những hậu quả xấu mà chúng ta không mong muốn phải không?

“ Fairness doesn’t means everyone get the same, Fairness means everyone get what they need” – Cồng bằng không có nghĩa là mọi người nhận được những thứ giống nhau. Công bằng có nghĩa là mọi người cùng nhận được những gì mình mong muốn. Không tranh giành, biết đủ là đủ, quy tắc cho nhận chính là chìa khóa để tạo nên những cá nhân công bằng trong một xã hội công bằng. Các buổi học đã diễn ra với những hoạt động thú vị và sôi nổi như dùng thẻ học phân biệt thế nào là Công bằng và thế nào là không công bằng, nhảy các điệu nhảy, hay tham gia hoạt động đọc sách. 

Đối xử công bằng sẽ giúp các con có những tình bạn gắn kết hơn nhờ đó cùng nhau xây dựng 1 môi trường tốt đẹp cho tất cả mọi người. Sau các buổi học về sự công bằng, các con của câu lạc bộ Giáo dục nhân cách đã có những thay đổi đáng kể trong cách ứng xử. Các con không còn tranh giành đồ chơi, bút màu, hay buồn khi giơ tay mà chưa được phát biểu. Các con cũng học được cách tuân thủ nội quy và ngồi ngăn ngắn trong giờ học. Những thay đổi từ những điều nhỏ trong nhận thức đã và đang hoàn thiện các con từng ngày trong hành trình trưởng thành của mình!
viVI